Kosten

Escutar heeft alleen een contract afgesloten met DSW. Voor andere verzekeraars kiest Escutar voor contractvrij te blijven werken. Voor de andere verzekeraars waarmee geen contracten zijn afgesloten, dien je zelf de rekening te declareren bij je zorgverzekeraar. Binnen 4 weken kan je het bedrag overmaken naar Escutar. Dit blijkt meestal ruim voldoende tijd zodat je eerst het bedrag van de verzekeraar kunt ontvangen. 

Informatie over vergoedingen en kosten:  bekostigingssysteem GGZ 2022 

Voor behandeling heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts. Hierin zal staan of je verwezen wordt voor de gBGGZ  of de SGGZ.
De kosten worden volgens NZa tarieven berekend. Welk percentage van het behandeltarief door je zorgverzekeraar vergoed wordt is afhankelijk van je polis.
Voor de basisverzekering zijn er 2 mogelijkheden:
De naturapolis:  Escutar heeft geen contract bij verzekeraars waardoor je een gedeelte van de vergoeding zelf moet betalen. Gemiddeld wordt 60 tot 80% van het tarief vergoed, afhankelijk van welke zorgverzekeraar je hebt.
De restitutiepolis: de verzekeraar vergoedt bijna altijd 100% van de kosten, ook bij niet gecontracteerde psychotherapeuten. 

Eigen risico
Als je je eigen risico nog niet hebt besteed aan andere zorgkosten zal de zorgverzekeraar je eigen risico verrekenen. Voor 2022 is het verplichte eigen risico vastgesteld op €385,-.

Zie voor tarieven psychotherapie: overzicht tarieven 2022 en overzicht tarieven 2023.

Andere tarieven: 

  • Individuele psychotherapie (eigen kosten): €124- per sessie 45 min en €140- per sessie 60 min.
  • Supervisie: €115-  (45 minuten)
  • Leertherapie: €115-  (45 minuten)
  • Consultatie: in overleg
  • Coaching: in overleg

Rekeningnummer: NL06 RABO 0332 0492 80