Kosten

Escutar heeft alleen een contract afgesloten met DSW. Voor andere verzekeraars kiest Escutar om contractvrij te blijven werken. Voor andere verzekeraars dan DSW dien je zelf de kosten te declareren bij je zorgverzekeraar. De kosten worden volgens NZa-tarieven berekend en welk percentage van het behandeltarief door je zorgverzekeraar vergoed wordt is afhankelijk van je polis. Binnen 4 weken kun je het bedrag overmaken naar Escutar. 

Informatie over vergoedingen en kosten GGZ vanaf 2023, klik op de link Bekostigingssysteem 2024.

Eigen risico: als je je eigen risico nog niet hebt besteed aan andere zorgkosten zal de zorgverzekeraar je eigen risico verrekenen. Voor 2024 is het verplichte eigen risico vastgesteld op €385,-.

Voor behandeling heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts. Hierin zal staan of je verwezen wordt voor de gBGGZ  of de SGGZ. Welke gegevens in de verwijsbrief moeten staan, zie Praktisch

Tarieven 2024

Zie voor tarieven psychotherapie:  overzicht tarieven 2023 en overzicht tarieven 2024.

Andere tarieven: 

  • Individuele psychotherapie (eigen kosten): €130- per sessie 45 min en €160- per sessie 60 min.
  • Supervisie: €115-  (45 minuten)
  • Leertherapie: €115-  (45 minuten)
  • Consultatie: in overleg
  • Coaching: in overleg

Rekeningnummer: NL06 RABO 0332 0492 80