Kosten

Per 1-1-2022 zullen de kosten en betalingen veranderen en heeft Escutar een contract afgesloten met DSW. Voor andere verzekeraars kiest Escutar voor contractvrij te blijven werken. Voor de andere verzekeraars waarmee geen contracten afgesloten zijn, dien je zelf de kosten te declareren bij je zorgverzekeraar.

Onderstaande heeft nog betrekking op vergoedingen van 2021:

Voor behandeling heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts. Hierin zal staan of je verwezen wordt voor de gBGGZ  of de SGGZ.
Binnen de generalistische basis GGZ (gBGGZ) is er een maximum van ongeveer 10 gesprekken mogelijk. Binnen de specialistische GGZ (SGGZ) wordt gewerkt met DBC’s, diagnose behandelcombinatie. Een DBC heeft een looptijd van maximaal 1 jaar, daarna kan deze opnieuw worden verlengd. Voor gBGGZ en SGGZ zijn de kosten van een behandeling vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Na afloop van de behandeling worden de kosten volgens NZa tarieven berekend en krijg je een factuur van Escutar. Deze kosten, over de gehele afgeronde behandeling, moet je zelf indienen bij je zorgverzekeraar.  Binnen 4 weken kan je het bedrag overmaken naar Escutar. Dit blijkt meestal ruim voldoende tijd zodat je eerst het bedrag van de verzekeraar kunt ontvangen. Welk percentage van het behandeltarief door je zorgverzekeraar vergoed wordt is afhankelijk van je polis.
Voor de basisverzekering zijn er 2 mogelijkheden:
De naturapolis:  Escutar heeft geen contract bij verzekeraars waardoor je een gedeelte van de vergoeding zelf moet betalen. Gemiddeld wordt 60 tot 80% van het tarief vergoed, afhankelijk van welke zorgverzekeraar je hebt.
De restitutiepolis: de verzekeraar vergoedt bijna altijd 100% van de kosten, ook bij niet gecontracteerde psychotherapeuten. 

Eigen risico
Als je je eigen risico nog niet hebt besteed aan andere zorgkosten zal de zorgverzekeraar je eigen risico verrekenen. Voor 2021 is het verplichte eigen risico vastgesteld op €385,-.

Andere tarieven: 

  • Individuele psychotherapie (eigen kosten): €100- per sessie 45 min en €130- per sessie 60 min.
  • Supervisie (in overleg)
  • Leertherapie (in overleg)

Rekeningnummer: NL06 RABO 0332 0492 80