Kwaliteit

Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk

Escutar is aangesloten bij de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten). Leden van de LVVP zijn in navolging van het huishoudelijk reglement van de LVVP gehouden aan de Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. In deze notitie worden kwaliteitsnormen en –criteria beschreven die tot doel hebben de doelmatigheid, de effectiviteit en de transparantie van het beroepsmatig handelen van vrijgevestigde psychotherapeuten te bevorderen.

In de kwaliteitscriteria heeft de LVVP alle wet- en regelgeving vervat, die van belang is voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk. Dat geldt voor relevante bepalingen uit onder meer de Beroepscode voor psychotherapeuten, de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie https://www.lvvp.info/voor-clienten/wet-en regelgeving/.

Klik hier voor kwaliteitsstatuut Escutar, Kwaliteitsstatuut Escutar

Registraties, lidmaatschappen en praktijkgegevens Escutar: