Praktisch

Je kan je traject zelf betalen of je kan via je verzekering de vergoeding regelen. Bij dit laatste heb je een verwijsbrief nodig met onderstaande gegevens:  

 • Naam en BSN van cliënte(e)
 • Type behandelaar waarnaar verwezen wordt (psychotherapeut, psychologische behandeling)
 • SGGZ (intensiever traject) of gBGGZ (kortdurend traject, max 10 gesprekken)
 • Gegevens van de verwijzer (naam, praktijkadres, functie en AGB-code)
 • Datum afgifte verwijsbrief (verwijsbrief moet aanwezig zijn bij start van de intake).

Per 1-1-2022 Heb ik een contract afgesloten met DSW. Andere verzekeraars heb ik geen contract mee en zal je mogelijk een gedeelte van de kosten zelf moeten bijleggen. 

Relevante lidmaatschappen, registraties en praktijkgegevens:

 • BIG registratienummer (Beroepen Individuele Gezondheidszorg): 99035124216
 • Kwaliteitsregister Psychotherapie
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Landelijke Verenging van Vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP)
 • Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (Vgct)
 • AGB code praktijk: 94064197
 • AGB code persoonlijk: 94104684
 • Kamer van Koophandel nummer: 71612866
 • Adres: Linker Rottekade 292 | 3034 CV Rotterdam
 • Rekeningnummer: NL06 RABO 0332 0492 80
 • Telefoonnummer: 06-57017258
 • e-mailadres: info@escutar.nl

Informatie over behandeling in vrijgevestigde GGZ