Privacy

Vertrouwen
Onze gesprekken zijn vertrouwelijk. Ik zal daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van jouzelf. Indien nodig kan ik wel van gedachten wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Dit gebeurt op anonieme basis in het kader van intervisie, zodat de vakgenoten niet weten dat het over jou gaat. Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. 

De nieuwe Europese privacywet geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, dus ook voor Escutar. Zie voor meer informatie over hoe Escutar met jouw gegevens omgaat in PRIVACYSTATEMENT Escutar  en bij klachten kijk dan wat je kan doen op de site van de LVVP.                                                    

Rechten
Van de intake- en onderzoek gesprekken schrijf ik een verslag.  Het is gebruikelijk om een kort verslag te versturen over de diagnose en de behandeling naar de verwijzer (meestal de huisarts). Als je dit niet wil dan kan je dit aangeven in de intakefase. Je hebt recht op inzage in je persoonlijk dossier. Alle gegevens en verslagen zullen in een persoonlijk en beveiligd dossier bewaard worden, Elektronisch Patiënten Dossier – Zorg-GGZ  (dossiers tot 2022 zijn opgeslagen op een externe beveiligde harde schijf). Jouw dossier wordt, zoals wettelijk bepaald, na 15 jaar vernietigd. Als je geen toestemming geeft om gegevens met je verzekering te delen dan kan er een privacyverklaring opgemaakt worden.