Privacy

Vertrouwen

De basis van therapie is dat je het gevoel hebt dat je alles kan en mag delen waarover jij het wil hebben. Als er informatie gedeeld wordt met anderen dan zal dit alleen plaatsvinden met toestemming van jouzelf. Indien nodig kan ik wel van gedachten wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen of psychiater). Dit gebeurt op anonieme basis en alleen in het kader van intervisie.

Privacy statement en klachten

De nieuwe Europese privacywet geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, dus ook voor Escutar. Zie voor meer informatie over hoe Escutar met jouw gegevens omgaat in PRIVACYSTATEMENT Escutar  en bij klachten kijk dan wat je kan doen op de site van de LVVP.     

Rechten                                              

Van de intake- en onderzoek gesprekken schrijf ik een verslag.  Het is gebruikelijk om een kort verslag te versturen over de diagnose en de behandeling naar de verwijzer (meestal de huisarts). Als je dit niet wil dan kan je dit aangeven. Je hebt recht op inzage in je persoonlijk dossier. Alle gegevens en verslagen zullen in een persoonlijk en beveiligd dossier bewaard worden, Elektronisch Patiënten Dossier – Zorg-GGZ  (dossiers tot 2022 zijn nog opgeslagen op een externe beveiligde harde schijf). Jouw dossier wordt, zoals wettelijk bepaald, na 15 jaar vernietigd. Als je geen toestemming geeft om gegevens met je verzekering te delen dan kan er een privacyverklaring opgemaakt worden.