Privacy

Privacy
Bij het registreren van klantengegevens wordt gebruik gemaakt van een beveiligde externe harde schijf. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met externe partijen, mits er toestemming is gegeven door jou.

Vertrouwen
Onze gesprekken zijn vertrouwelijk. Ik zal daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van jouzelf. Indien nodig kan ik wel van gedachten wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Dit gebeurt op anonieme basis in het kader van intervisie, zodat de vakgenoten niet weten dat het over jou gaat. Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Van de gesprekken zal ik korte verslagen schrijven en opslaan op een versleutelde externe harde schijf.

De nieuwe Europese privacywet geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken dus ook voor Escutar. Zie voor meer informatie over hoe Escutar met jouw gegevens omgaat in PRIVACYSTATEMENT Escutar

Rechten
Je hebt recht op inzage in je persoonlijk dossier. Alle gegevens en verslagen zullen in een persoonlijk dossier bewaard worden. Dit dossier wordt bewaard op een versleutelde externe harde schijf. Van de intake- en onderzoek gesprekken schrijf ik een verslag.  Als het nodig is en met jouw toestemming zal ik met de huisarts contact opnemen als er onduidelijkheden zijn op medisch vlak of wat betreft de gebruikte medicijnen. Ik hou je op de hoogte bij wie en waarover informatie opgevraagd wordt of aan wie informatie verstrekt wordt.