(Groeps)supervisie, consultatie en intervisie

De dynamiek tussen psychotherapie, complex trauma, persoonlijkheidsproblematiek of tussen collegae, is vaak een samenstelling van verschillende (hiërarchische) componenten waar ook een samenhang in te vinden is. De ingewikkeldheid en het niet begrijpen van de samenhang kan zorgen voor chaos, ‘niet weten’ en een gevoel van ‘ik sta er alleen voor’. We zien dit terug bij collegae, cliënten en in teams: niet begrepen en niet gehoord voelen terwijl er zoveel speelt. Hoe ga je hier dan mee om? Terugtrekken en alleen doen? Stilvallen omdat je geen woorden hebt door de oplopende spanning met als gevolg dat je het overzicht kwijtraakt? Of kan je het gewoon nog niet snappen en ga je op zoek naar hulp bij collegae of supervisor?

Samen met je cliënt, collegae of supervisor ga je op zoek naar oplossingen of mogelijkheden om het proces weer op gang te brengen of te versnellen. Het samen doen is belangrijk voor het zien en overzien van de complexiteit. Elkaar zien en horen is belangrijk om niet te verzanden in herhalingen van ‘niet begrepen’ worden.

(Groeps)supervisie

Supervisie zorgt er voor dat je van je eigen ervaringen kunt leren. Professionalisering staat hierbij voorop. In de supervisie staat reflecteren op een behandeling en het eigen handelen centraal. Hierbij heeft reflecteren de volgende betekenis: het terugkijken, bespiegelend, overdenken en zoeken naar betekenis van wat je ervaarde, dacht, zag en gedaan hebt. De kern is dat je vanuit nieuwgierigheid het proces bij de cliënt en bij jezelf kan begrijpen en zien. Supervisie gaat over: ‘leren door opnieuw scherp te stellen’.

Doelgroep/accreditatie: psychiater, GZ, V-VS, PT en KP in opleiding en natuurlijk anderen die behoeften hebben aan supervisie.

Begeleide intervisie (VGCt)

De begeleide Intervisie voor psychologen en orthopedagogen die lid willen worden van de VGCt. We bieden 10 bijeenkomsten van 90 minuten in een groep van 6 tot 8 deelnemers. Voor meer informatie over begeleide intervisie VGCt: https://www.vgct.nl/alles-wat-je-moet-weten-over-je-opleiding-of-registratie/ik-ben-cgter-io/begeleide-intervisie/

Door onvoldoende aanmeldingen is begeleide intervisie tijdelijk gestopt.

Teamconsultatie

De kern van teamconsultatie is dat de input van buiten het team gebruikt wordt voor een nieuwe, verfrissende blik op een probleem waar het team tegenaan loopt. Wij, Saliha en ik, gebruiken onze kennis en expertise om gezamenlijk te kijken naar de dynamiek(en) die plaatsvinden in het team. Waardoor stagneert het teamproces? Welke parallelprocessen zijn er? Wat wordt niet gezien of gehoord? Wat kan dit opleveren: nieuwe kennis en groei, meer zicht en inzicht op de dynamieken tussen teamleden en ook welke dynamieken er spelen tussen het team en de organisatie.

Doelgroep: alle organisatie waarvoor teamconsultatie een aanvulling is.

Praktisch

  • Consultatie voor teams: Aantal personen: 6-10, Op locatie, Duur: 1.5-2 uur, Kosten: in overleg.
  • Beleide intervisie: Locatie Brouwershuys of op locatie, Kosten: 250 euro per uur (reiskosten niet meegerekend). Tijdelijk niet beschikbaar.
  • Groepssupervisie: Aantal personen: 3-6, Duur: 1.5 uur, Locatie Brouwershuys of op locatie, Kosten: in overleg.

Escutar is aangesloten bij Crkbo waardoor supervisie, consultatie, intervisie vrijgesteld is van BTW.